دیدار رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان با موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه

تاریخ ثبت: 1398/04/18 تعداد 77 بازدید از این خبر

نشست مشترک مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان قروه در محل فرمانداری قروه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان این دیداردر محل فرمانداری  شهرستان قروه برگزار شد. نخست آقای مهندس صدیقی مدیر کل هواشناسی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت هواشناسی شهرستان قروه ، برنامه های جدید سازمان ، نیازمندیهای اداره شهرستان و وضعیت بارش در شهرستان قروه ارائه نمودند، همچنین در خصوص موضوع ایستگاه قروه باشهردار اعلام نمود هواشناسی در جهت رفاع حال مردم شهرستان قروه آمادگی هر نوع همکاری برای حل مشکل با شهرداری قروه را دارد.  در ادامه آقای مهندس امان الهی فرماندار شهرستان قروه ضمن تشکر از خدمات هواشناسی  از جمله پیش بین های بسیار به موقع و صحیح در طی  فصل بهار امسال  از شهرداری خواست تا با همکاری هواشناسی موضوع ایستگاه هواشناسی حل و فصل شود.و قول مساعد دادند در سال 98 نسبت به تأمین اعتبار برای ارتقاء تجهیزات ایستگاه هواشناسی حوزه شهرستان قروه  کمک لازم را بنمایند