بولتن پیش بینی 5 روزه هوای کل کشور- آخین تاریخ برورسانی و صدور: 19 خرداد

تاریخ ثبت: 1398/03/13 تعداد 78 بازدید از این خبر

پیش بینی کلی بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری


لطفا جهت دریافت فایل کلی از قسمت پیوست دانلود نمائید یا اینجا کلیک کنید