تقدیر و تشکر استاندار کردستان از مجموعه هواشناسی

تاریخ ثبت: 1398/02/04 تعداد 106 بازدید از این خبر

جناب آقای مرادنیا استاندار کردستان از زحمات هواشناسی در راستای همکاری های لازم در مهار سیلاب های اخیر استان تقدیر و تشکر کردبه گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان: استاندار کردستان آقای بهمن مرادنیا در راستای پیش بینی، پایش و اطلاع رسانی بموقع سامانه های جوی اخیر استان از مجموعه هواشناسی استان  تشکر و قدر دانی کرد.

در بخشی از این نامه آمده است:

مدیر کل محترم هواشناسی استان

بدینوسیله از زحمات شبانه روزی جنابعالی و همکاران وظیفه شناس آن اداره کل، در پیش بینی و پایش وضعیت جوی استان و اطلاع رسانی به موقع در زمینه سامانه های جوی و همکاری با شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و دستگاههای اجرایی در مهار سیلاب های اخیر و پیشگیری از وقوع حوادث منجر به خسارت، تشکر و قدردانی می نمایم.
امید است با استعانت از ایزد منان در مسیر خدمتگزاری به مردم شریف استان کردستان و تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید