با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت...

تاریخ ثبت: 1398/01/31 تعداد 91 بازدید از این خبر

امضاء تفاهم نامه همکاری هواشناسی ایران و بلغارستان/با هدف پیشبرد و توسعه برنامه های جوی/اراده مثبت یک عضو اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری های هواشناسی با ایران.