برگزاری جلسه آموزش و توانمند سازی تهک در کردستان

تاریخ ثبت: 1398/01/28 تعداد 113 بازدید از این خبر

جلسه آموزش و توانمند سازی مروجان مسئول پهنه در خصوص استفاده از خدمات هواشناسی کشاورزی در مرکز جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان: این جلسه آموزشی با حضور معاونت توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان و دبیر تهک استان و دبیران محصولات سیب زمینی و گندم برگزار شد.
بعد از معرفی سامانه تهک وابستگی های آب و هوایی محصول سیب زمینی و صیفی جات که از محصولات مهم و استراتژیک شهرستان های قروه و دهگلان هستند، بررسی شد و به سوالات کارشناسان ترویج و مروجان مسئول پهنه به طور کامل پاسخ داده شد و در نهایت گزارش عملکرد تهک در سال 97 و نحوه ی ثبت نام و استفاده از سامانه خودکار تهک به طور کامل آموزش داده شد.