چشم انداز بارش و دما برای 10 روزآینده(تاریخ صدور سه شنبه 14-12-97)

تاریخ ثبت: 1397/12/15 تعداد 453 بازدید از این خبر

چگونگی وضعیت دما و بارش در 10 روز آینده استان کردستان


بارش:
با توجه به بررسی آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی، طی امروز سه شنبه 14-12-97 تا بعدازظهر پنجشنبه 16-12-97 هوای استان پایداراست. از اواخر وقت پنجشنبه 16-12-97 تا صبح شنبه     18-12-97 گذر امواج بارشی و ناپایدار از منطقه سبب بارش های برف و باران می شود.
از ظهر شنبه 18-12-97 و در روز یکشنبه 19-12-97 موج ناپایدار و بارشی نداریم و جریانات نسبتا پایدار بر منطقه حاکم می گردد. در روز دوشنبه 20-12-97 موج ضعیفی از هوای ناپایدار از استان عبور می کند که بیشتر سبب افزایش ابر و وزش باد می شود. در روز سه شنبه 23-12-97 موقتا هوای استان پایدار خواهد شد.
در روزهای چهارشنبه 22-12-97 و پنجشنبه 23-12-97 مجددا استان در دامنه امواج ناپایدار و بارشی قرار گرفته و بارش برف و باران را بهمراه خواهد داشت. در روزهای جمعه 24 اسفند و شنبه 25-12-97 هوای نسبتا پایداری بر منطقه حاکم می گردد و فعلا در این ایام شرایط بارش وجود ندارد.


دما:
از امشب 14 اسفند تا صبح پنجشنبه 16-12-97 تداوم سرما را در سطح استان داریم و تغییرات دما قابل ملاحظه نیست. در روزهای جمعه وشنبه با ورود سیستم بارشی به استان اندکی از شدت سرما کاسته می گردد. درروزهای یکشنبه 19 اسفند تا سه شنبه 21-12-97 هوای استان سردتر و شرایط یخبندان شبانه و اول صبح وجود دارد. مجددا  از چهارشنبه 22-12-97  تا شنبه 25-12-97 شدت سرما تعدیل می گردد و دماها روند افزایشی را خواهند داشت.
توجه: امکان تغییردرالگوهای آب و هوایی، بویژه برای پارامتر بارش وجود دارد، هر گونه تغییری در روزهای آینده اطلاع رسانی میگردد.